Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Canh tác cây rau theo hướng an toàn sinh học

06/05/2022

Canh tác theo hướng an toàn sinh học đang là hướng đi tất yếu để khắc phục tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất, giúp nâng cao hiệu quả kinh tế, chất lượng nông sản phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, bảo vệ môi trường nông nghiệp

Thời gian qua, Quảng Ngãi đã tập trung đẩy mạnh sản xuất rau theo hướng nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế, trong đó ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất được xem là giải pháp để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản phẩm rau. Vụ Đông Xuân năm 2021-2022, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Ngãi phối hợp với Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ thực hiện các mô hình sản xuất rau ăn lá, rau ăn quả theo hướng an toàn sinh học (mô hình thuộc đề tài khoa học cấp tỉnh “Điều tra đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất lúa, gạo và một số loại rau chủ yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”). Những mô hình trình diễn gồm: Sản xuất dưa leo tại xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa; sản xuất cây cải ngọt và cây bắp cải tại xã Nghĩa Dũng, Thành phố Quảng Ngãi, diện tích mỗi mô hình 0,2ha.

 Các mô hình đã thực hiện trên cơ sở hướng dẫn nông dân sử dụng đồng bộ các biện pháp giải pháp kỹ thuật trong canh tác như: Sử dụng mật độ gieo trồng hợp lý, bón phân cân đối, đúng giai đoạn sinh trưởng cây trồng, ưu tiên sử dụng các biện pháp thủ công, đặc biệt sử dụng hệ thống bẫy bã gồm bẫy chua ngọt theo hướng cải tiến, bẫy dính màu để phòng trừ sâu hại, chỉ sử dụng biện pháp hóa học khi thật sự cần thiết, khi các đối tượng sâu bệnh đến ngưỡng gây hại cần phải phòng trừ theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) có nguồn gốc sinh học thay thế thuốc BVTV hóa học, tuân thủ nguyên tắc “4 đúng” trong sử dụng thuốc, đảm bảo thời gian cách ly của thuốc.

Kết quả trình diễn cho thấy, mô hình canh tác dưa leo theo hướng an toàn sinh học đã giảm được 02 lần phun thuốc BVTV. Về hiệu quả kinh tế năng suất ruộng mô hình đạt 48 tấn/ha, ruộng nông dân 43,5 tấn/ha, cao hơn 4,5 tấn/ha; lợi nhuận cao hơn ruộng nông dân 24.140.000 đồng/ha.

Mô hình canh tác cải ngọt theo hướng an toàn sinh học đã giảm được lượng giống gieo/đơn vị diện tích là 2.000g/ha, giảm được 1 lần phun thuốc, giảm được 3 loại thuốc. Về hiệu quả kinh tế ruộng mô hình ước tính năng suất đạt 22 tấn/ha, còn ruộng nông dân 18 tấn/ha, cao hơn 4 tấn/ha; lợi nhuận cao hơn ruộng nông dân 8.158.000 đồng/ha.

Mô hình canh tác bắp cải theo hướng an toàn sinh học đã hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng thuốc BVTV giảm được 3,75  lần phun thuốc, giảm được 1-2 loại thuốc/lần phun so với ruộng nông dân. Về hiệu quả kinh tế ruộng mô hình ước tính năng suất đạt 46 tấn/ha, còn ruộng nông dân 38 tấn/ha, cao hơn 8 tấn/ha; lợi nhuận cao hơn ruộng nông dân 30.809.000 đồng.

Qua việc thực hiện mô hình đã tổ chức được 03 cuộc Hội nghị đầu bờ cho 150 lượt đại biểu tham dự với thành phần là đại diện Hội nông dân cấp tỉnh, cấp huyện, xã, các cơ quan chuyên môn cấp huyện, chính quyền địa phương cấp xã và nông dân chủ chốt. Tại Hội nghị các đại biểu đều đánh giá cao kết quả thực hiện mô hình và bàn phương hướng nhân rộng kết quả mô hình vào sản xuất trong thời gian tới.

Nhu cầu của người tiêu dùng về rau sạch ngày càng cao, nhất là nhu cầu về nguồn cung cho bếp ăn tập thể của các công ty, bệnh viện, trường học, nhà hàng…Với hiệu quả mà mô hình đạt được, trong thời gian tới hy vọng mô hình sẽ được triển khai nhân rộng tại các địa phương từ đó góp phần tạo nguồn sản phẩm rau đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người sản xuất, người tiêu dùng, bảo vệ môi trường, tăng năng suất, hiệu quả kinh tế của sản phẩm rau.

Diệu Hiền

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
50% 1
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2