Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tham vấn ý kiến dự thảo Đề án liên kết phát triển rừng trồng sản xuất trên địa bàn tỉnh

12/04/2022

Chiều ngày 12/4, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức cuộc họp tham vấn ý kiến dự thảo Đề án liên kết phát triển rừng trồng sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 (Đề án). Phó Giám đốc Sở Nguyễn Quang Trung chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan của tỉnh; các phòng Sở, đơn vị thuộc Sở có liên quan; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và một số doanh nghiệp trồng rừng, thu mua, chế biến gỗ, dăm trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm (đơn vị được giao chủ trì soạn thảo Đề án) đã thông qua dự thảo Đề án liên kết phát triển rừng trồng sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025. Theo dự thảo, Đề án hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất, kinh doanh rừng trồng và phát triển lâm nghiệp bền vững; gắn kết theo chuỗi từ trồng rừng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm để nâng cao giá trị lâm sản hàng hóa,...Cụ thể, phấn đấu đến năm 2025, trong lĩnh vực của tỉnh có 06 mô hình liên kết giữa chủ rừng với chủ rừng; giữa chủ rừng với doanh nghiệp được lập phương án quản lý rừng bền vững; 100% sản phẩm của liên kết được kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ (gỗ hợp pháp theo quy định của Việt Nam), trong đó có 80% diện tích tham gia liên kết đáp ứng tiêu chí quản lý rừng bền vững của Việt Nam phù hợp với bộ tiêu chuẩn của thế giới.

Đề án có những nhiệm vụ chính: Kéo dài chu kỳ kinh doanh rừng trồng sản xuất; liên kết xây dựng, triển khai lập phương án quản lý rừng bền vững; liên kết cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững.

Cuộc họp đã ghi nhận 10 ý kiến của các đại biểu dự họp góp ý, thảo luận cho Đề án.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Nguyễn Quang Trung cảm ơn và đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp. Phó Giám đốc Sở yêu cầu Chi cục Kiểm lâm tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đại biểu, tiếp tục chỉnh sửa để sớm tham mưu cho Sở trình UBND xem xét ban hành.

Văn Hùng

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
50% 1
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2