Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2022.

25/12/2021

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại trụ sở cơ quan (số 182 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngã, tỉnh Quảng Ngãi) trong năm 2022 như sau

Tiếp công dân thường xuyên do Thanh tra Sở thực hiện vào các ngày làm việc trong tuần tại Phòng tiếp dân - Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi (Địa chỉ: số 182 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngã, tỉnh Quảng Ngãi).

Văn phòng Sở niêm yết công khai Lịch tiếp công dân tại phòng Tiếp công dân của cơ quan và đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan chuẩn bị nội dung phục vụ tốt việc tiếp công dân của Giám đốc Sở.

BBT Cổng TTĐT Sở

Tài liệu đính kèm: 4193.TB-SNNPTNT.pdf

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
50% 1
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2