Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

07/12/2021 10:13    573

Để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trong thời gian tới; đồng thời, thực hiện đề xuất của Bộ Công an tại Báo cáo số 1378/BC-BCA-CSHS, ngày 18/10/2021 về kết quả năm thứ hai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” (Viết tắt là Chỉ thị số 12/CT-TTg), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung công tác trọng tâm sau:

1. Tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm đã được phân công trong Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 01/10/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg; Công văn số 6350/UBND-NC ngày 19/12/2020 của UBND tỉnh về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo; chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” kịp thời, đúng trọng tâm, phù hợp với phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, nhất là những diễn biến phức tạp của tình hình đã dự báo trong và sau dịch Covid-19.

2. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên các phương tiện thông tin đại chúng; việc tuyên truyền phải sinh động, đa dạng, dễ tiếp cận đến người dân; nội dung tuyên truyền phải đi trước một bước, dự báo tình hình, cảnh báo sớm phương thức thủ đoạn mới về hoạt động “tín dụng đen” có thể xảy ra tại địa bàn, lĩnh vực. Đẩy mạnh truyền thông qua các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, nền tảng di động... gắn với các vụ án, vụ việc cụ thể. Đề nghị các tổ chức chính trị, xã hội tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an triển khai sâu rộng các hoạt động tuyên truyền, quản lý đoàn viên, hội viên chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, vận động đoàn viên, hội viên tham gia phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

3. UBND các cấp và các tổ chức chính trị, xã hội phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các sở, ban ngành, hội, đoàn thể có liên quan kịp thời giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội trong và sau thời gian dịch Covid-19; hỗ trợ việc tiếp cận nguồn vốn, nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận nguồn vốn để có giải pháp tháo gỡ, góp phần hạn chế người dân tìm đến “tín dụng đen”. Phối hợp với ngành Ngân hàng phổ biến, tuyên truyền giới thiệu các kênh vay vốn chính thống, đẩy mạnh phát triển các loại hình tiết kiệm, tín dụng, hệ thống tài chính vi mô; quan tâm, kịp thời có hình thức hỗ trợ tài chính đối với hội viên, đoàn viên gặp khó khăn. Xây dựng các mô hình kinh tế lành mạnh, hướng dẫn, tạo điều kiện để đoàn viên, hội viên đầu tư, kinh doanh chính đáng, góp phần hạn chế người dân, đoàn viên, hội viên tham gia, tiếp tay hoặc tìm đến “tín dụng đen” để vay vốn.

4. Đẩy mạnh công tác phối hợp, trao đổi thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ trong phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền khắc phục, xử lý nghiêm cán bộ có dấu hiệu tiêu cực liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Nghiên cứu tham mưu kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

5. Nghiên cứu tham mưu, đề xuất các giải pháp giải quyết tình trạng các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng, số thuê bao điện thoại không chính chủ, tạo lập website, ứng dụng điện thoại, tài khoản mạng xã hội không khai báo, đăng ký chính danh và thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nhằm trốn tránh sự điều tra, phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng; ứng dụng hiệu quả của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu của các sở, ngành có liên quan trong công tác quản lý nhà nước nói chung, trong quản lý số thuê bao, tài khoản ngân hàng, các tài khoản mạng xã hội tại Việt Nam hiện nay nhằm xác thực thông tin, hạn chế, xóa bỏ các số thuê bao điện thoại, các tài khoản ngân hàng không chính chủ (sim rác, tài khoản rác), từ đó tiến tới “định danh công dân và cá thể hóa trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm trên không gian mạng”, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước nói chung, công tác phòng ngừa tội phạm, điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nói riêng. Kịp thời phát hiện, yêu cầu doanh nghiệp có liên quan tăng cường kiểm duyệt, gỡ bỏ, cấm hoạt động đối với các ứng dụng, website có dấu hiệu liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, có phương án sao lưu, phục hồi dữ liệu để cung cấp, phục vụ cho công tác điều tra, xử lý tội phạm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các cá nhân, doanh nghiệp có liên quan theo quy định pháp luật hiện hành. Tăng cường quản lý các hoạt động vay trực tuyến, vay qua app, vay ngang hàng, việc người nước ngoài đầu tư kinh doanh dịch vụ cho vay tại Việt Nam.

6. Đẩy mạnh công tác phát hiện, xác minh, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Các cơ quan tiến hành tố tụng các cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để thống nhất nội dung hướng dẫn, tháo gỡ; phát hiện các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, các sơ hở, thiếu sót, bất cập, các vi phạm, tiêu cực để kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, xử lý.

BBT Cổng TTĐT Sở

Tin liên quan

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở