Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021.

13/01/2021 09:22    126

Căn cứ Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2021;

Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 27/QĐ-SNNPTNT ngày 13/01/2021 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021.

Nội dung cụ thể Quyết định:

Tài liệu đính kèm: PLUC.pdf

Tin liên quan

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở