Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kết luận Về việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện một số nhiệm vụ được giao; Công tác phòng, chống tham nhũng tại Ban Quản lý các cảng cá.

Kết luận Về việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện một số nhiệm vụ được giao; Công tác phòng, chống tham nhũng tại Ban Quản lý các cảng cá.

14:22 04/12/2021

Thực hiện Quyết định số 475/QĐ-SNNPTNT ngày 29/9/2021 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi về Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện một số nhiệm vụ được giao; Công tác phòng, chống tham nhũng tại Ban Quản lý các cảng cá. 
Quyết định Về việc điều chỉnh giảm 03 cuộc thanh tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi.

Quyết định Về việc điều chỉnh giảm 03 cuộc thanh tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi.

14:16 13/10/2021

Điều chỉnh giảm 03 cuộc thanh tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021:

 

Kết luận thanh tra Về việc quản lý sử dụng ngân sách, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn.

Kết luận thanh tra Về việc quản lý sử dụng ngân sách, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn.

16:41 10/09/2021

Thực hiện Quyết định số 252/QĐ-SNNPTNT ngày 16/6/2021 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi về Thanh tra việc quản lý sử dụng ngân sách, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 22/6/2021 đến ngày 07/9/2021 Đoàn Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi đã tiến hành thanh tra tại Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn

Quyết định Về việc điều chỉnh 03 giảm cuộc thanh tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi.

Quyết định Về việc điều chỉnh 03 giảm cuộc thanh tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi.

14:35 09/09/2021

Quyết định Về việc điều chỉnh 03 giảm cuộc thanh tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi.
Kết luận Thanh tra việc sử dụng kinh phí ngân sách đặt hàng trong 02 năm 2019-2020 tại Trung tâm Giống tỉnh Quảng Ngãi.

Kết luận Thanh tra việc sử dụng kinh phí ngân sách đặt hàng trong 02 năm 2019-2020 tại Trung tâm Giống tỉnh Quảng Ngãi.

16:48 28/05/2021

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010; Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Quyết định Về việc điều chỉnh thời gian thanh tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi.

Quyết định Về việc điều chỉnh thời gian thanh tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi.

14:18 11/05/2021

 Điều chỉnh thời gian cuộc thanh tra do Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện: Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp (phân bón, giống lúa, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật) từ tháng 5,6 năm 2021 sang tháng 11, 12 năm 2021
Quyết định Điều chỉnh giảm đối tượng thanh tra năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi.

Quyết định Điều chỉnh giảm đối tượng thanh tra năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi.

10:09 18/01/2021

Ngày 18/01/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 32/QĐ-SNNPTNT về việc Điều chỉnh giảm đối tượng thanh tra năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi.
Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 của ngành Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi.

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 của ngành Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi.

09:33 17/12/2020

Ngày 17/12/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 751/QĐ-SNNPTNT về việc Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 của ngành Nông nghiệp và PTNT ​Quảng Ngãi. 
Quyết định Điều chỉnh giảm cuộc thanh tra năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi.

Quyết định Điều chỉnh giảm cuộc thanh tra năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi.

15:17 01/09/2020

Ngày 01/09/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 477/QĐ-SNNPTNT về việc Điều chỉnh giảm cuộc thanh tra năm 2020. 
Quyết định Điều chỉnh giảm đối tượng thanh tra năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi.

Quyết định Điều chỉnh giảm đối tượng thanh tra năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi.

02:08 20/02/2020

Ngày 20/02/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 87/QĐ-SNNPTNT về việc Điều chỉnh giảm đối tượng thanh tra năm 2020. Nội dung Quyết định như sau:87.QD-SNNPTNT.signed.pdf​
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở