Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT

09/03/2022

Ngày 9.3, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã chủ trì buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và giải quyết các kiến nghị liên quan. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Sở và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Năm 2021, giá trị sản xuất toàn ngành đạt trên 17.600 tỷ đồng; trong đó, nông nghiệp đạt trên 8.860 tỷ đồng, lâm nghiệp đạt trên 2.000 tỷ đồng, thủy sản đạt trên 6.700 tỷ đồng. So với năm 2020, giá trị sản xuất toàn ngành tăng 3,02%; trong đó, nông nghiệp tăng 3,1%, lâm nghiệp tăng 8,08%, thủy sản tăng 1,46%.

Tại buổi làm việc, Sở Nông nghiệp và PTNT đã kiến nghị UBND tỉnh về một số nội dung như, cần sớm ban hành chính sách dồn điền đổi thửa giai đoạn 2022 – 2025; cho chủ trương xây dựng Quy định tạm thời Bộ tiêu chí về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; bổ sung kinh phí để thanh toán nợ cho các đơn vị cung ứng giống hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa, lũ năm 2016; xem xét bố trí kinh phí đầu tư dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Đức Phú (Mộ Đức)…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Sở Nông nghiệp và PTNT đã đạt được trong năm 2021. Về nhiệm vụ thời gian đến, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, quan điểm xuyên suốt và nhất quán của lãnh đạo tỉnh là quan tâm đúng mức, dồn sự đầu tư đúng mức cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng phát triển bền vững, thu nhập của người dân ngày càng được nâng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT cần phải có sự đột phá, thay đổi cách làm trong phát triển kinh tế nông nghiệp, định hình lại ngành, xác định lại lĩnh vực thế mạnh để đầu tư có trọng tâm; chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện quy hoạch ngành, chủ yếu là vùng sản xuất đảm bảo tính hợp lý, bài bản, tránh tình trạng làm chắp vá.

Ngoài ra, ngành Nông nghiệp cần bám sát nội dung chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy; Nghị quyết của HĐND tỉnh và Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch công tác, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đã được đặt ra trong năm 2022, như tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 3,5%; sản lượng lương thực đạt 491.000 tấn; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 86.000 tấn; tổng sản lượng thủy sản khai thác 265.000 tấn; sản lượng nuôi trồng đạt 9.000 tấn; tỷ lệ che phủ rừng (có tính cây phân tán) đạt 51,3%; có 06 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới; tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97%,…

Đồng thời, khẩn trương triển khai thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đây là 02 nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của ngành. Tập trung triển khai thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ, vận chuyển nông lâm, thủy sản của tỉnh trong điều kiện dịch Covid-19.

Văn Hùng

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
50% 1
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2