Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất và bệnh khảm lá sắn tại huyện Sơn Hà

21/04/2022

Ngày 21/4 , Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đi kiểm tra thực tế tình hình sản xuất và bệnh khảm lá sắn trên địa bàn huyện Sơn Hà. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT và các Sở, ngành có liên quan của tỉnh, UBND huyện Sơn Hà cùng tham gia buổi kiểm tra.

Phó Chủ tịch Trần Phước Hiền đã đi kiểm tra tình hình sản xuất và bệnh khảm lá sắn ở xã Sơn Cao, huyện Sơn Hà. Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Sơn Hà, toàn huyện có 5.100/5.600ha sắn nhiễm bệnh bệnh vi rút khảm lá. Các giống sắn được trồng và nhiễm bệnh chủ yếu là KM94, KM94 đột biến, KM140... Theo đánh giá của UBND huyện Sơn Hà, diện tích sắn nhiễm bệnh vi rút khảm lá tiếp tục lan rộng vì hầu hết nông dân sử dụng nguồn hom giống của vụ trước để trồng.

Cũng tại đây, Phó Chủ tịch đã đến kiểm tra mô hình trồng thử nghiệm giống sắn kháng bệnh. Đầu năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phân cho huyện Sơn Hà trồng thử nghiệm 5ha giống sắn HN3 tại xã Sơn Cao. Sau 3 tháng trồng, giống HN3 sinh trưởng, phát triển tốt, đã cho cũ và chưa có dấu hiệu bị nhiễm bệnh vi rút khảm lá.

Sau khi kiểm tra thực tế và làm việc với UBND huyện Sơn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền yêu cầu huyện Sơn Hà tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tổ chức tiêu hủy cây sắn bị bệnh và tích cực thực hiện các biện pháp xử lý đất trên những diện tích bị nhiễm bệnh. Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với chính quyền các địa phương tính toán cơ cấu mùa vụ nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên cơ sở lựa chọn các loại cây trồng cạn phù hợp và định hướng người dân mạnh dạn trồng trên những diện tích sắn nhiễm bệnh. Đối với mô hình khảo nghiệm giống sắn HN3, Phó Chủ tịch yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục theo dõi sát tình hình sinh trưởng, phát triển, khả năng kháng bệnh vi rút khảm lá cũng như năng suất, hàm lượng tinh bột. Trên cơ sở đó tiếp tục mở rộng mô hình khảo nghiệm giống mì HN3 tại nhiều địa phương trong tỉnh, để vừa đánh giá phổ thích ứng và khả năng kháng bệnh vi rút khảm lá của giống, vừa chủ động tính toán phương án sản xuất hom giống đảm bảo chất lượng ngay tại địa phương.      

Văn Hùng

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
50% 1
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2