Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

27/05/2022

Chiều 27/5, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh, do Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Hồ Ngọc Thịnh làm trưởng đoàn, đã làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn 5 huyện miền núi của tỉnh, giai đoạn 2016 – 2021. Đồng chí Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn.

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, đến cuối năm 2021, trên địa bàn 5 huyện miền núi có 8 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 4 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí, 44 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí và 4 xã đạt dưới 10 tiêu chí. Kết quả thực hiện chương trình NTM tại 5 huyện miền núi của tỉnh còn thấp so với bình quân chung của cả nước vì địa hình và sản xuất gặp nhiều khó khăn, việc huy động nguồn lực và cơ chế lồng ghép vốn giữa các chương trình chưa hiệu quả, chính quyền cơ sở chưa quyết liệt trong việc triển khai thực hiện các tiêu chí... 

Tổng nguồn lực huy động để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất trên địa bàn 5 huyện miền núi giai đoạn 2016 – 2021 là hơn 4.480 tỷ đồng; trong đó, ngân sách trung ương gần 402 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình và dự án gần 3.225 tỷ đồng, còn lại là vốn địa phương và các nguồn vốn tín dụng, doanh nghiệp, người dân đóng góp...

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Hồ Ngọc Thịnh đề nghị, Sở Nông nghiệp và PTTN cần rà soát và đánh giá toàn diện kết quả, mục tiêu và làm rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện chương trình NTM tại 5 huyện miền núi. Kiểm tra cụ thể mức độ đạt của các tiêu chí NTN ở các xã đã và đang phấn đấu đạt chuẩn NTM, chủ yếu là các tiêu chí có tỷ lệ đạt thấp và có nguy cơ giảm chuẩn như quy hoạch, hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sạch vệ sinh môi trường... Qua đó đề xuất phương án, giải pháp và tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, lộ trình xây dựng NTM tại 5 huyện miền núi trong giai đoạn 2021 – 2025 theo hướng thực chất, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương.

Văn Hùng

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
50% 1
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2