Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tuần thứ 25 từ ngày 27/06/2022 đến ngày 01/07/2022

27/06/2022

Tuần thứ 25 từ ngày 27/06/2022 đến ngày 01/07/2022

Tuần thứ 25 từ ngày 27/06/2022 đến ngày 01/07/2022

Tài liệu đính kèm: TUAN THU 25.xlsx

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
50% 1
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2