Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Triển khai nhiều mô hình khuyến nông thiết thực

15/06/2022

Trung tâm Khuyến nông tỉnh đang triển khai nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp theo kế hoạch đã được phê duyệt năm 2022.

Đối với Chương trình khuyến nông Trung ương, Trung tâm đang triển khai: Dự án “Xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại một số tỉnh Nam Trung bộ” với Mô hình chuyển đổi sang cây vừng thực hiện tại xã Hành Tín Tây (Nghĩa Hành) và Bình Thạnh (Bình Sơn), quy mô 10 ha. Mô hình chuyển đổi sang cây lạc tại xã Hành Đức (Nghĩa Hành), quy mô 10 ha với 91 hộ tham gia. Dự án “Chăn nuôi lợn Kiềng Sắt thương phẩm theo hướng an toàn sinh học” tại 03 huyện: Ba Tơ, Mộ Đức và Sơn Hà; quy mô 230 con, trong đó: Huyện Ba Tơ 65 con, Mộ Đức 100 con, Sơn Hà 65 con; mỗi huyện có 02 hộ tham gia. Đề tài “Nghiên cứu đánh giá năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế của một số con lai giữa bò đực Red Angus, Droughtmaster, Charolais với bò cái lai Brahman và bò thuần Brahman” giai đoạn (2018-2022).

Chương trình khuyến nông tỉnh, Trung tâm đang triển khai: Mô hình sản xuất rau an toàn (Mô hình canh tác cây dưa leo, khổ qua) tại xã Bình Trung (Bình Sơn) và Đức Phú (Mộ Đức); quy mô 01 ha, cây sinh trưởng và phát triển tốt, đang cho thu hoạch rộ. Mô hình áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa tại xã Long Mai (Minh Long) và Trà Bình (Trà Bồng); quy mô 06 ha, sử dụng giống Hà phát 3, lúa sinh trưởng phát triển tốt, đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Mô hình sản xuất giống lúa chất lượng liên kết tiêu thụ sản phẩm tại xã Đức Tân (Mộ Đức) và Tịnh Hiệp (Sơn Tịnh); quy mô 20 ha: Đức Tân 10 ha với 39 hộ tham gia, Tịnh Hiệp 10 ha với 79 hộ tham gia. Mô hình Chăn nuôi bò thịt năng suất, chất lượng cao tại xã Hành Thuận (Nghĩa Hành); quy mô 60 con với 18 hộ tham gia. Mô hình Chăn nuôi gà thả vườn theo quy trình VietGAHP gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị tại xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh); quy mô 3000 con với 03 hộ tham gia.

Lâm sinh có các mô hình: Chăm sóc năm 1 rừng trồng thay thế một số giống keo nuôi cấy mô mới trong mô hình kinh doanh cây gỗ lớn tại xã Ba Giang (Ba Tơ) và các xã Trà Lâm, Trà Hiệp, Trà Thủy, Trà Sơn (Trà Bồng), quy mô 20 ha. Cải tạo 35 ha vườn rừng theo hướng chuyên canh tại huyện miền núi.

Lĩnh vực thủy sản có các mô hình: Nuôi cá bớp thương phẩm trong lồng nhựa HDPE tại thôn Tây An Vĩnh (Lý Sơn); nuôi cá mú trân châu thương phẩm trong ao tại xã Nghĩa Hòa (Tư Nghĩa); nuôi cá chình thương phẩm trong bể xi măng tại xã Sơn Tinh (Sơn Tây); nuôi tôm càng xanh thương phẩm trong ao tại xã Bình An (Bình Sơn); nuôi cá lăng nha thương phẩm trong lồng trên các lòng hồ chứa thủy lợi, thủy điện tại Xã Sơn Bao (huyện Sơn Hà).

Ngoài ra, Trung tâm cũng đang triển khai các mô hình Ngành nghề nông thôn: Xây dựng Hầm biogas composite, máy cuốn rơm rạ.

 

Văn Hùng

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
50% 1
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2