Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Chi cục Thủy lợi

12/07/2022

Ngày 12/7, đồng chí Võ Quốc Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì buổi làm việc với Chi cục Thủy lợi để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các phòng Sở, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh; lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức Chi cục Thủy lợi.

Trong 6 tháng đầu năm, Chi cục đã có nhiều cố gắng, nỗ lực triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch được giao; chủ động phối hợp cùng các đơn vị liên quan tích cực tham mưu cho Sở thực hiện tốt công tác xây dựng các đề án, chính sách; lập, tổ chức thực hiện quy hoạch; công tác quản lý công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn; phòng, chống thiên tai, quản lý đê điều; theo dõi, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều...

Sau khi nghe Chi cục báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Giám đốc Sở Võ Quốc Hùng ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm của Chi cục. Trong 6 tháng cuối năm, Phó Giám đốc đề nghị Chi cục tiếp tục tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ còn lại thuộc kế hoạch, chương trình công tác của Chi cục năm 2022, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng theo quy định. Một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện hoàn thành nhiệm vụ lập điều chỉnh Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, định hướng đến năm 2050; Đề án Đầu tư phát triển đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng thủy lợi phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2025. Kiểm tra các công trình thủy lợi, đê điều, sạt lở bờ sông và lập kế hoạch tu sửa trước mùa mưa năm 2022; Kiểm tra phương án phòng chống thiên tai và TKCN năm 2022; theo dõi nguồn nước, đảm bảo nước tưới cho vụ Hè Thu năm 2022. Ưu tiên thực hiện nhóm nhiệm vụ cấp bách của Kế hoạch 142/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 117/KH- UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 76/NQ- CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;...

Văn Hùng

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
50% 1
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2