Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thông tin về việc triển khai Giải thưởng Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi năm 2024

15/03/2024 13:59    27

Thực hiện Công văn số 1247/UBND-KTN ngày 12/3/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Giải thưởng Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi năm 2024;Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn triển khai một số nội dung sau:

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý để biết, tham gia hưởng ứng nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện tại Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày17/6/2021 của UBND tỉnh Quy định về Giải thưởng Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi.

BBT Cổng TTĐT Sở

Tài liệu đính kèm: GIAI THUONG MOI TRUONG VIET NAM.rar

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở