Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023.

11/09/2023 13:25    257

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2023, cụ thể như sau:

Xem chi tiết tại:

BBT Cổng TTĐT Sở

Tài liệu đính kèm: 3775.TB-SNNPTNT.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở