Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thông báo về việc đính chính nội dung về địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại Thông báo số 2939/TB-SNNPTNT ngày 19/7/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

25/07/2023 08:25    112

Ngày 19/7/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi ban hành Thông báo số 2939/TB-SNNPTNT về việc Thông báo Kế hoạch thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Tiểu dự án 1 Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 (Thông báo số 2939/TB-SNNPTNT).

Tuy nhiên, do sơ suất trong quá trình soạn thảo văn bản nên tại Khoản 4 Mục III Thông báo số 2939/TB-SNNPTNT có sai sót. Nay, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi xin đính chính lại nội dung tại Khoản 4 Mục III Thông báo số 2939/TB-SNNPTNT nêu trên như sau:

“4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký - Thời hạn nộp hồ sơ: 15 ngày kể từ ngày ra Thông báo. - Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày làm việc, trừ Thứ 7, Chủ nhật.

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi, Địa chỉ: 16 Chu Văn An, thành phố Quảng Ngãi.

Những nội dung khác không điều chỉnh vẫn giữ nguyên theo Thông báo số 2939/TB-SNNPTNT của Sở Nông nghiệp và PTNT./.

Tài liệu đính kèm: 3021.TB-SNNPTNT.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở