Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thông báo Kế hoạch thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Tiểu dự án 1 Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2023.

19/07/2023 08:23    80

Để kịp thời thông tin rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân nội dung Kế hoạch thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Tiểu dự án 1 Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2023,

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo đến các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân để biết và có nhu cầu đăng ký đề xuất thực hiện dự án, như sau:

Tài liệu đính kèm: 2939.TB-SNNPTNT.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở