Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thông báo Công bố kết quả lập đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng áp dụng cho đối tượng sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước phải chi trả tiền dịch vụ về điều tiết và duy trì nguồn nước.

31/12/2020

Sở Nông nghiệp và PTNT công bố kết quả lập đề án gồm những nội dung sau: 1. Tên Quyết định: Căn cứ Quyết định 2007/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt kết quả lập đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng áp dụng cho đối tượng sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước phải chi trả tiền dịch vụ về điều tiết và duy trì nguồn nước.

2. Nội dung đề án:

2.1. Báo cáo thuyết minh kết quả lập đề án.

2.2. Bản đồ quy hoạch các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước phải chi trả tiền dịch vụ về điều tiết và duy trì nguồn nước.

2.3. Đĩa VCD chứa toàn bộ dữ liệu kết quả lập đề án.

3. Nơi lưu dữ liệu đề án:

Nội dung Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt kết quả lập đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng áp dụng cho đối tượng sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước phải chi trả tiền dịch vụ về điều tiết và duy trì nguồn nước.

 

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

Tài liệu đính kèm: Noi dung cong bo.rar

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
50% 1
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2