Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thay đổi biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi

07/08/2021

Ngày 07/8/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 1161/QĐ-UBND về việc thay đổi biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Sở tuyên truyền và hướng dẫn việc triển khai áp dụng Quyết định tại Sở, như sau

BBT Cổng TTĐT Sở

Tài liệu đính kèm: 1161QĐ.pdf

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
50% 1
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2