Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Sơn Tịnh phát huy lợi thế, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

07/05/2024 16:06    38

Là địa phương có truyền thống phát triển nông nghiệp, huyện Sơn Tịnh đã rà soát, lựa chọn những sản phẩm lợi thế của địa phương như lúa gạo, ngô (sinh khối), rau, quả, bò, lợn, gà (thả đồi)... để xây dựng kế hoạch phát triển, chú trọng nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm. Theo đó, huyện đã khuyến khích người dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, dồn điền, đổi thửa. Đến nay, toàn huyện đã thực hiện dồn điền, đổi thửa 410 ha, hình thành các cụm kinh tế trang trại chăn nuôi gà, lợn; xây dựng cánh đồng mẫu sản xuất lúa giống, lúa thương phẩm,... Đối với các sản phẩm lợi thế, huyện đã chú trọng tập huấn, hướng dẫn người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất theo tiêu chuẩn “1 phải” “5 giảm”, VietGAP... để tạo ra sản phẩm nông nghiệp an toàn, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Bên cạnh đó, huyện cũng tích cực tìm kiếm doanh nghiệp, thực hiện liên kết sản xuất, bao tiêu các sản phẩm cho người dân.

Hiện nay, huyện Sơn Tịnh đang chú trọng phát triển các sản phẩm lợi thế như lúa gạo, bò thịt, thịt lợn, thịt gia cầm, cây ngô (sinh khối). Hầu hết, tại các xã đã hình thành được vùng chuyên canh lúa. Tại các vùng chuyên canh, huyện cũng đã chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng các chuỗi liên kết, bao tiêu sản phẩm ổn định. Có thể nói, việc phát triển các sản phẩm lợi thế đã và đang góp phần quan trọng để nông nghiệp của huyện có bước tăng trưởng khá, giá trị sản xuất bình quân đạt khoảng 90 - 100 triệu đồng/ha/năm.

Huyện Sơn Tịnh hình thành các cụm kinh tế trang trại chăn nuôi gà nhằm phát huy lợi thế sản xuất nông nghiệp của huyện

Hầu hết các địa phương trên địa bàn huyện đã thực hiện rà soát, xác định các sản phẩm nông nghiệp lợi thế để từ đó xây dựng kế hoạch phát triển nhân rộng diện tích, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Một số sản phẩm được nhiều xã lựa chọn xây dựng như lúa gạo, thịt lợn, gà,... Hiện nay, huyện Sơn Tịnh có 2 ha măng tây, 15 ha khoai lang, 120 ha lạc, gà đồi Tịnh Phong… Đây chính là những sản phẩm lợi thế, được huyện lựa chọn để xây dựng sản phẩm OCOP (Khoai lang, dầu lạc Tịnh Thọ; gà đồi Tịnh Phong; măng tây, thịt thỏ…). Từ đó, huyện đã chú trọng đổi mới công nghệ, thiết bị thu hoạch, chế biến,... để sản xuất; chú trọng xây dựng kênh phân phối, quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại, xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm lâu dài, ổn định. Hiện nay, các sản phẩm nông nghiệp lợi thế của huyện đã được người tiêu dùng trong và ngoài huyện biết đến, thuận lợi cho việc phát triển thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm.

Tuy nhiên, để phát triển các sản phẩm nông nghiệp lợi thế bền vững, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng thương hiệu sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, huyện đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương và các ngành chuyên môn tập trung rà soát diện tích cây trồng kém hiệu quả, hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhân rộng diện tích các loại cây trồng, các loại vật nuôi lợi thế theo kế hoạch, theo nhu cầu và khả năng tiêu thụ của thị trường. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ cao, sản xuất tập trung quy mô lớn với sản phẩm ngành trồng trọt... Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng kinh tế, từ đó hình thành các chuỗi sản xuất bền vững.

Phạm Hồng Sơn - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Sơn Tịnh

Tin liên quan

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở