Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022

11/07/2022

Ngày 11/7, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.

Sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 gặp nhiều bất lợi do ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn ngành, trong 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất ước đạt 9.382,7 tỷ đồng, đạt 51,5% kế hoạch năm; tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng lương thực 6 tháng đầu năm ước đạt 259.045 tấn, đạt 52,75% kế hoạch năm; xây dựng 26 cánh đồng sản xuất rau an toàn đạt doanh thu bình quân trên 100 triệu đồng/ha/năm; thực hiện 61 cánh đồng lớn, với tổng diện tích 1.260 ha, tăng 41 cánh đồng so với kế hoạch đề ra. Đến ngày 01/7/2022, đàn trâu có 67.767 con, đàn bò 282.920 con, tỷ lệ bò lai chiếm 73,6%, đàn heo 395.676 con, đàn gia cầm 5,8 triệu con; sản lượng thịt hơi xuất chuồng 44.291 tấn, đạt 51,5% kế hoạch.

Ước sản lượng thủy sản khai thác 6 tháng đầu năm đạt 145.155 tấn, tăng 0,82% so với cùng kỳ năm 2021s. Sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng ước đạt 1.039.363m3, tăng 20,23% so với cùng kỳ năm 2021; tỷ lệ độ che phủ rừng 51,75%. Cấp nước cho vụ sản xuất Đông Xuân 2021-2022 và Hè Thu năm 2022, với diện tích hơn 39.908 ha. Đến 30/6/2022, có 02 huyện (Tư Nghĩa và Nghĩa Hành) đạt chuẩn nông thôn mới, 93 xã được công nhận xã nông thôn mới. Số tiêu chí bình quân/xã: 16,7 tiêu chí/xã (tăng 0,2 tiêu chí so với cuối năm 2021: 16,5).

Bên cạnh những kết quả đã được, hội nghị cũng đã tập trung phân tích, đánh giá và chỉ ra những tồn tại, vướng mắc của từng lĩnh vực thuộc Sở; đồng thời đề ra những phương hướng, giải pháp để tháo gỡ, tổ chức thực hiện hoàn thành trong 6 tháng cuối năm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị thuộc Sở trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong 6 tháng đầu năm. Trong 6 tháng cuối năm, Giám đốc Sở chỉ đạo cụ thể đối với từng lĩnh vực:

       Nông nghiệp: Tăng cường công tác dự tính, dự báo sâu bệnh, chăm sóc cây trồng vụ Hè Thu 2022, đảm bảo thu hoạch an toàn trước mùa mưa bão. Tổ chức tiêm phòng gia súc, gia cầm đạt tỷ lệ cao, tích cực thực hiện công tác vệ sinh, khử độc các ổ dịch cũ để ngăn ngừa tái phát. Tăng cường kiểm soát nhập lậu gia súc gia cầm, sản phẩm gia súc gia cầm không có nguồn gốc vào địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ chăn nuôi đã được ban hành.

Lâm nghiệp: Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành lâm nghiệp: Chăm sóc rừng trồng, QLBVR, phòng chống cháy rừng, chuẩn bị cây giống trồng rừng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho vụ trồng rừng năm 2022, tích cực thu tiền dịch vụ môi trường rừng...

Thủy sản: Tiếp tục theo dõi và kiểm soát chặt chẽ tình hình thả nuôi, kiểm tra việc chấp hành lịch thời vụ nuôi trồng thủy sản năm 2022; tích cực đẩy mạnh các giải pháp phòng chống bệnh cho tôm nuôi do ô nhiễm môi trường; Tổ chức tuyên truyền Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Thủy lợi: Trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác năm 2022; Đề án Đầu tư phát triển đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng thủy lợi phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2025.

Xây dựng nông thôn mới: Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, làm cho người dân nhận thức sâu sắc hơn nội dung, mục đích, ý nghĩa của Chương trình từ đó tạo ra sự đồng thuận cao và chủ động trong việc triển khai thực hiện.

Văn Hùng

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
50% 1
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2