Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra phương án xã hội hóa công tác dồn điền đổi thửa tại huyện Mộ Đức

17/06/2022

Sáng ngày 17/6, Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT do đồng chí Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc Sở chủ trì đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Mộ Đức và các đơn vị, địa phương của huyện về việc triển khai thực hiện Thông báo số 204/TB-UBND, ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại buổi kiểm tra thực tế công tác dồn điền đổi thửa tại huyện Mộ Đức và thị xã Đức Phổ.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND huyện Mộ Đức đã báo cáo phương án xã hội hóa công tác dồn điền đổi thửa tại xã Đức Tân, các thủ tục đã hoàn thành cũng như những vướng mắc cần được tháo gỡ. Các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT đã có ý kiến tham gia, góp ý để huyện Mộ Đức hoàn chỉnh phương án trình cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt, tiến hành thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Nguyễn Quang Trung đề nghị UBND huyện Mộ Đức chỉ đạo các đơn vị của huyện và UBND xã Đức Tân khẩn trương hoàn chỉnh Phương án xã hội hóa công tác dồn điền đổi thửa của xã theo hướng xác định rõ khối lượng, nội dung thực hiện, nhu cầu kinh phí thực hiện; trách nhiệm của chính quyền, đơn vị thi công, tổ chức, cá nhân tham gia dồn điền đổi thửa; phương án xã hội hóa phải có sự tham gia giám sát của chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã; tổ chức thông báo, xét chọn công khai để các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia; gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét cho chủ trương thực hiện; đồng thời, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân để đồng thuận tham gia công tác dồn điền đổi thửa theo phương án xã hội hóa.

 

Văn Hùng

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
50% 1
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2