Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của Chi cục Phát triển nông thôn

02/06/2022 07:21    119

Sáng ngày 02/6, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức buổi làm việc với Chi cục Phát triển nông thôn để kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp.

Trong 6 tháng đầu năm, Chi cục Phát triển nông thôn đã tham mưu cho Sở một số nhiệm vụ chính, như: Triển khai các bước xây dựng Dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, giai đoạn 2021 – 2025; trình UBND tỉnh ban hành định mức kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi, vật tư áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Quảng Ngãi; triển khai Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam tại huyện Minh Long; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; xây dựng Đề án phát triển HTXNN giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các địa phương giải thể dứt điểm các HTXNN yếu kém, ngừng hoạt động.

Ngoài ra, Chi cục cũng đã tham mưu cho Sở xây dựng Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; triển khai Kế hoạch 157/KH-UBND của UBND tỉnh về phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2025;...

Sau khi nghe lãnh đạo Chi cục báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Giám đốc Sở Nguyễn Quang Trung đã kết luận và chỉ đạo một số nội dung để Chi cục triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Phó Giám đốc Sở ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chi cục trong 6 tháng đầu năm, mặc dù vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định. Trong 6 tháng cuối năm, Phó Giám đốc Sở đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức toàn Chi cục nỗ lực thực hiện hoàn thành những nhiệm vụ chính như: Chương trình bố trí dân cư; mô hình nông nghiệp dinh dưỡng; kinh tế hợp tác và ngành nghề nông thôn; chương trình mỗi xã một sản phẩm;...

Văn Hùng

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở