Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

05/07/2022

Sáng ngày 05/7, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức buổi làm việc với Chi cục Chăn nuôi và Thú y để kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp.

Trong 6 tháng đầu năm, đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh phát triển tương đối ổn định, việc tái đàn heo sau dịch tả lợn Châu Phi đang tiến triển rất tốt. Đến 30/6/2022: Đàn trâu 67.767 con, đàn bò 282.920 con, tỷ lệ bò lại chiếm 73,6%, đàn lợn 472.000 con, đàn gia cầm 5.362.000 con. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 44.291,89 tấn, tăng 4,09% so với cùng kỳ năm trước. Toàn tỉnh có 81 trang trại chăn nuôi tập trung, trong đó có 01 trang trại bò sữa của Vinamilk với số lượng 3.269 con đang cho sữa.

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch gia súc, gia cầm và động vật thủy sản. Khi có ổ dịch xảy ra, Chi cục phối hợp với địa phương khoanh vùng ổ dịch, khử trùng tiêu độc môi trường, cách ly điều trị trâu bò bệnh, hướng dẫn địa phương tổ chức tiêu hủy đàn heo, vịt bị mắc bệnh, điều tra ổ dịch, tiêm phòng bao vây, quản lý, giám sát chặt chẽ công tác giết mổ, mua bán, vận chuyển gia súc, gia cầm trong địa bàn huyện, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng trị, chăm sóc gia súc bị bệnh. Triển khai tiêm phòng đợt 1/2022 với 426.000 liều vắc xin cúm gia cầm, 26.675 liều LMLM. Đồng thời các huyện chủ động sử dụng ngân sách cấp huyện và khuyến khích huy động người dân mua 40.034 liều vắc xin VDNC để tiêm phòng cho đàn trâu, bò. Thực hiện Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt 1/2022 trên địa bàn tỉnh với diện tích được khử trùng, tiêu độc 13.485.395 m.

Sau khi nghe lãnh đạo Chi cục báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Giám đốc Sở Nguyễn Quang Trung ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chi cục trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, Phó Giám đốc cũng chỉ ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế như: Công tác kiểm soát giết mổ còn lỏng lẽo, trong đó có một số huyện không thực hiện; việc giết mổ còn nhỏ lẻ chưa tập trung; phát triển chăn nuôi chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh; một số nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng còn chậm so với thời gian quy định;...

Trong 6 tháng cuối năm, Phó Giám đốc Sở thống nhất với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Chi cục đã đề ra; đồng thời đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức toàn Chi cục nỗ lực thực hiện hoàn thành những nhiệm vụ chính như: Chủ động công việc phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở có liên quan tham mưu cho Sở những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; khẩn trương triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch của 6 tháng cuối năm khi có kinh phí phân bổ; hạn chế đến mức thấp nhất tình hình dịch bệnh GSGC, bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh; đồng thời khi phát hiện các ổ dịch thì tích cực phối hợp với các địa phương xử lý triệt để, khống chế không để dịch lây lan ra diện rộng; chủ động phân bổ nguồn vắc xin, hóa chất hỗ trợ để các địa phương tổ chức tiêm phòng, khử trùng môi trường kịp thời và hiệu quả;...

Văn Hùng

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
50% 1
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2