Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi

15/12/2022 14:21    189

Ngày 15/12/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 796/QĐ-SNNPTNT về việc Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi.

Theo đó, Chánh Thanh tra Sở và Thủ trưởng các đơn vị được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch này và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra và các Nghị định hướng dẫn thi hành.

(có danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra kèm theo).

Cổng TTĐT Sở

Tài liệu đính kèm: 796.QD-SNNPTNT.rar

Tin liên quan

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở