Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Phó Giám đốc Sở Từ Văn Tám dự triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2024 của Chi cục Phát triển Nông thôn

15/03/2024 16:09    55

Chiều ngày 13/3/2024, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Từ Văn Tám chủ trì buổi làm việc với Chi cục Phát triển nông thôn để đánh kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2024 của đơn vị. Dự làm việc có lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ Sở; Thanh tra Sở, Văn phòng Sở cùng lãnh đạo và công chức Chi cục Phát triển nông thôn.

Theo báo cáo của lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn (Chi cục), trong năm 2023 đã triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch được giao về: Chương trình bố trí dân cư vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; công tác dạy nghề, đào tạo nghề nông nghiệp; Củng cố, nâng cao và phát triển HTXNN giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tiêu chí kinh tế trang trại....

Năm 2024, Chi cục đề ra kế hoạch triển khai thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong đó tập vào một số nhiệm vụ trong tâm như: Kiện toàn, ổn định tổ chức, bộ máy, chức năng nhiệm vụ của đơn vị; triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp; triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 của Dự án 3 nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024; triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 của Dự án 7 nội dung hỗ trợ nâng cao năng lực thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024; triển khai thực hiện Tiểu dự án 2 của Dự án 7 nội dung giám sát thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024; hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn (theo Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 21/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) đã phân bổ tại Quyết định 148/QĐ-UBND ngày 01/2/2024 của UBND tỉnh…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ Sở; Thanh tra Sở, Văn phòng Sở cũng đã có ý kiến trao đổi, giải đáp những kiến nghị, thắc mắc của Chi cục Phát triển nông thôn trong công tác phối hợp, tham mưu nhiệm vụ được giao của đơn vị.

Sau khi nghe Chi cục báo cáo và ý kiến góp ý của các đại biểu dự họp, Phó Giám đốc Sở Từ Văn Tám đã kết luận và chỉ đạo một số nội dung trọng tâm để Chi cục thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, Phó Giám đốc Sở ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức của Chi cục trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đã được giao trong năm 2023. Để hoàn thành các nhiệm vụ cấp trên giao trong năm 2024, Phó Giám đốc đề nghị Chi cục nghiêm túc thực hiện Quyết định số 19/QĐ-SNNPTNT ngày 31/01/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Chương trình công tác năm 2024;  xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể, chi tiết hàng tháng, quý đạt kết quả tốt.

Văn Hùng

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở