Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Đức Bình làm việc với Chi cục Thủy sản về triển khai kế hoạch công tác năm 2024

12/03/2024 09:25    118

Sáng ngày 11/3/2024, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Đức Bình chủ trì buổi làm việc với Chi cục Thủy sản để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai kế hoạch công tác năm 2024 của đơn vị. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở có liên quan.

Trong năm 2023, Chi cục Thủy sản đã tổ chức triển khai, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong Chương trình, kế hoạch công tác. Sản lượng khai thác thủy sản năm 2023 đạt 273.198 tấn, đạt 103,1% so với kế hoạch năm. Diện tích nuôi trồng cả năm 1.374 ha, tổng sản lượng đạt 9.427 tấn.

Chi cục Thủy sản đã tham mưu cho Sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản; thông báo tạm dừng đóng mới tàu cá, phối hợp rà soát số lượng tàu cá từ 6m trở lên, điều chỉnh hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản; tổng rà soát số lượng tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU, tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác thủy sản).

Định kỳ hàng tháng thông báo danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm quy định khai thác thủy sản bất hợp pháp, cập nhật danh sách tàu cá chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình gửi các địa phương, cơ quan liên quan để theo dõi, kiểm tra, xử lý.

Trong năm 2023, Chi cục Thủy sản đã tham mưu Sở trình UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách về chống khai thác IUU để chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần 4; thường xuyên kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại một số cảng cá, Trạm Kiểm soát biên phòng trên địa bàn tỉnh.

Song song với đó, Chi cục đã hướng dẫn và chỉ đạo lịch thời vụ cơ cấu giống và một số giải pháp kỹ thuật chủ yếu cho nuôi trồng thủy sản năm 2023 tại các địa phương, vùng nuôi trong tỉnh. Một số công tác trọng tâm khác của Chi cục cũng đã được triển khai thực hiện như: phối hợp triển khai thực hiện dự án “Sinh kế bền vững cho cộng đồng ven biển Bình Sơn,...”; thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản; quan trắc môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2023;...

Năm 2024, Chi cục đề ra kế hoạch phấn đấu đạt các chỉ tiêu: Sản lượng thủy sản đánh bắt 265 nghìn tấn; tổng diện tích nuôi trồng 1.351 ha, sản lượng hơn 10.913 tấn; đặt trong tâm vào công tác chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần 5; tăng cường công tác  quản lý tàu cá, công tác đăng kiểm, quản lý khai thác và nuôi trồng thủy sản, các chính sách phát triển thủy sản,...

Sau khi nghe Chi cục Thủy sản báo cáo và ý kiến góp ý của các đại biểu dự họp, Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đức Bình đã phát biểu kết luận và chỉ đạo một số nội dung trọng tâm để Chi cục thực hiện trong năm 2024. Theo đó, Phó Giám đốc Sở ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của Chi cục trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đã được giao trong năm 2023. Đồng thời cũng chỉ ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục ngay trong năm 2024. Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Giám đốc Sở yêu cầu Chi cục nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ đã được giao trong chương trình công tác năm 2024 của Sở đã ban hành. Trong đó tập trung cho công tác quản lý tàu cá và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá; công tác đăng kiểm; quản lý khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản; nuôi trồng thủy sản; thanh tra, kiểm tra và đặc biệt là nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Văn Hùng

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở