Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Đức Bình làm việc với Chi cục Thủy sản

09/11/2023 10:43    263

Sáng ngày 08/11/2023, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Đức Bình chủ trì buổi làm việc với Chi cục Thủy sản về kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 02 tháng cuối năm 2023. Dự họp có Trưởng các phòng Sở: Văn phòng, Tổ chức – cán bộ, Kế hoạch – Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá; lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức, người lao động Chi cục Thủy sản, Trung tâm Đăng kiểm.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Chi cục Thủy sản cho biết, trong 10 tháng đầu năm, Chi cục đã tổ chức triển khai tốt các nhiệm vụ trong chương trình công tác đề ra. Đã tham mưu cho Sở thông báo tạm dừng đóng mới tàu cá; rà soát số lượng tàu cá từ 6m trở lên, điều chỉnh hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản; tổng rà soát số lượng tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU. Chi cục đã tiếp nhận và thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu cá, cấp văn bản chấp thuận cải hoán, mua tàu cá cho ngư dân; thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho tàu cá có chiều dài 15 mét trở lên;...

Đến nay, toàn tỉnh có 4.287 tàu cá được cập nhật số liệu tàu cá của tỉnh vào hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia; có 2.937/3.117 tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đạt tỷ lệ 99,15%. Sản lượng khai thác thủy sản 10 tháng đầu năm ước đạt 258.973 tấn, đạt 88,7% so với kế hoạch. Nuôi trồng thủy sản với diện tích khoảng 1.475 ha, sản lượng ước đạt 7.353 tấn; đã triển khai  06 mô hình nuôi thủy sản lồng bè bằng vật liệu HDPE trên sông, hồ chứa...Công tác thanh tra, pháp chế, nhất là nhiệm vụ chống khai thác IUU đã được Chi cục tham mưu thực hiện tốt theo chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT.

Các phòng, đơn vị thuộc Sở cũng đã có những ý kiến giải đáp những kiến nghị, đề xuất của Chi cục tại buổi làm việc; đồng thời đề ra những giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tồn tại của đơn vị.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đức Bình ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của Chi cục Thủy sản và Trung tâm Đăng kiểm trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, Phó Giám đốc Sở lưu ý Chi cục Thủy sản trong công tác tham mưu các chính sách cần tuân thủ đúng các quy trình và thời gian quy định, trong đó cần tham mưu cho Sở xin chủ trương UBND tỉnh về nguồn lực triển khai trước khi tham mưu chính sách. Đặc biệt, Chi cục cần tiếp tục tập trung cho công tác chống khai thác IUU, nhất là làm tốt mọi mặt để sẵn sàng đón Đoàn kiểm tra lần thứ 5 của EC; rà soát và tiếp tục triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong 02 tháng cuối năm, đảm bảo tiến độ, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn ngành.

Văn Hùng

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở