Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Quang Trung làm việc với Trung tâm Khuyến nông

05/03/2024 10:50    102

Chiều ngày 05/3/2024, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Quang Trung chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Khuyến nông tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024. Dự họp có đại diện lãnh đạo các phòng Sở: Kế hoạch, Tài chính; Tổ chức, cán bộ và Văn phòng.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho biết, trong năm 2023, hầu hết các mô hình khuyến nông Trung ương, mô hình khuyến nông tỉnh, các chương trình kế hoạch của tỉnh và các dự án đã triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đề ra và đạt 100% kế hoạch được giao. Theo đó, đã thực hiện 04 mô hình trồng trọt, 01 mô hình lâm sinh, 02 mô hình ngành nghề nông thôn. Thực hiện  Dự án “Chăn nuôi lợn Kiềng sắt thương phẩm phát huy lợi thế cạnh tranh” giai đoạn 2021 - 2023 từ nguồn Khuyến nông Trung ương; thực hiện 02 Kế hoạch: Hỗ trợ đàn bò theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng để sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 – 2025; Cải tiến nâng cao tầm vóc đàn trâu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 – 2025. Thực hiện 01 Dự án và 04 mô hình nuôi trồng thủy sản. Tổ chức 60 lớp tập huấn, 11 hội thảo trao đổi, hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho khuyến nông cơ sở, nông dân,...

Thông qua các hoạt động xây dựng mô hình trình diễn đã đưa những tiến bộ khoa học công nghệ mới đến với bà con nông dân, giúp nông dân từng bước thay đổi phương thức canh tác nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung, tạo ra sản phẩm hàng hóa, có năng suất, chất lượng cao.

Trong năm 2024, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đề ra kế hoạch triển khai dự án “Xây dựng mô hình nuôi cá Giò (bớp) thương phẩm tại vùng biển miền Trung) từ nguồn vốn Khuyến nông Quốc gia. Tiếp tục triển khai thực hiện 02 Kế hoạch từ ngân sách tỉnh. Chương trình khuyến nông tỉnh triển khai 04 mô hình trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản; tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo khoa học hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật...

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, lãnh đạo các Phòng Kế hoạch, Tài chính; Tổ chức, cán bộ và Văn phòng Sở đã trao đổi, giải đáp một số vướng mắc, tồn tại của Trung; đồng thời đề ra một số biện pháp tháo gỡ khó khăn, nhất là vấn đề hồ sơ thủ tục đấu thầu, sắp xếp cơ cấu tổ chức,...

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nguyễn Quang Trung ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo, viên chức Trung tâm Khuyến nông tỉnh trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2023. Trong năm 2024, Phó Giám đốc Sở đề nghị tập thể lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh đề cao vai trò lãnh đạo, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; tập thể lãnh đạo và viên chức Trung tâm đoàn kết, nâng cao trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Về nhiệm vụ cụ thể, Phó Giám đốc Sở giao Trung tâm Khuyến nông sớm tham mưu việc sắp xếp cơ cấu tổ chức, bộ máy của Trung tâm theo hướng tinh, gọn nhẹ, hiệu quả. Rà soát các chương trình, dự án có hiệu quả từ những năm trước để nhân rộng; đổi mới hình thức thông tin, tuyên truyền, tập huấn đến người nông dân;...

Văn Hùng

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở