Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Phê duyệt kết quả lập đề án xác định giá trị dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Sơn Trà 1C, huyện Sơn Hà - Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi

31/12/2021

Phê duyệt kết quả lập đề án xác định giá trị dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Sơn Trà 1C, huyện Sơn Hà - Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi

Tài liệu đính kèm: THUY DIEN SƠN TRA 1C.pdf

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
50% 1
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2