Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi

15/12/2021 14:20    84

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi

(có danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra kèm theo). 

Tài liệu đính kèm: 722.QD-SNNPTNT.pdf

Tin liên quan

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở