Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Phê duyệt đề án xác định giá trị dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Núi Ngang, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

31/12/2021

Phê duyệt đề án xác định giá trị dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Núi Ngang, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

Tài liệu đính kèm: THUY DIEN NUI NGANG.pdf

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
50% 1
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2