Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Phê duyệt đề án xác định giá trị dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Kà Tinh, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

31/12/2021

Phê duyệt đề án xác định giá trị dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Kà Tinh, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

Tài liệu đính kèm: THUY DIEN KA TINH.pdf

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
50% 1
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2