Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kết luận thanh tra việc thực hiện chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông; Công tác phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Khuyến nông.

26/05/2023 15:41    29

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010; Xét Báo cáo số 54/BC-TTr ngày 19/5/2023 của Trưởng Đoàn Thanh tra,

Giám đốc Sở kết luận các nội dung sau:

Tài liệu đính kèm: 2042.KL-SNNPTNT.pdf

Tin liên quan

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở