Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất vụ Hè Thu năm 2022.

28/07/2022 14:26    97

Thực hiện Quyết định số 137/QĐ-SNNPTNT ngày 26/4/2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất vụ Hè Thu năm 2022 tại một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Từ ngày 05/5/2022 đến ngày 27/5/2022, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 34 cơ sở (9 tổ chức, 25 cá nhân) SXKD vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 63/BC-ĐTTr ngày 20/7/2022 của Trưởng Đoàn Thanh tra.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết luận thanh tra như sau:  

Tài liệu đính kèm: Bieu DN vi pham 2022.pdf

Tin liên quan

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở