Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng, ATTP các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi -Cuộc 3 năm 2023.

18/07/2023 14:06    51

Thực hiện Quyết định số 165/QĐ-QLCL ngày 19/5/2023của Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản Quảng Ngãi thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng, ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi - Cuộc 3 năm 2023, Đoàn thanh tra chuyên ngành ATTP đã tiến hành thanh tra 30 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 10/7/2023 của Trưởng đoàn thanh tra, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông  lâm sản và thủy sản Quảng Ngãi kết luận thanh tra như sau:

Tài liệu đính kèm: Kết luận thanh tra Cuộc 3 năm 2023. (1).pdf

Tin liên quan

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở