Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện một số nhiệm vụ được giao tại Chi cục Thủy sản.

31/10/2022 08:32    136

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010; Xét Báo cáo số 94/BC-TTr ngày 21/10/2022 của Trưởng Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 447/QĐ-SNNPTNT ngày 28/7/2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện một số nhiệm vụ được giao tại Chi cục Thủy sản,

Giám đốc Sở kết luận như sau

Tài liệu đính kèm: 3875.KL-SNNPTNT.pdf

Tin liên quan

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở