Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kết luận thanh tra công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh

09/02/2023 13:27    53

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

Xét Báo cáo số 16/BC-TTr ngày 02/02/2023 của Trưởng Đoàn Thanh tra, Giám đốc Sở kết luận các nội dung sau:

Thanh tra Sở

Tài liệu đính kèm: 411.KL-SNNPTNT.rar

Tin liên quan

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở