Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kế hoạch Thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ tiêu trong chỉ số thành phần PCI tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

06/08/2021 16:53    244

Thực hiện Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 - 2025 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1579/SKHĐT-XTĐT ngày 13/8/2021 về việc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục, cải thiện nâng cao các chỉ tiêu trong chỉ số thành phần PCI Quảng Ngãi năm 2021 và những năm tiếp theo;

 Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch với các nội dung chủ yếu như sau: 

BBT Cổng TTĐT Sở

Tài liệu đính kèm: 2695.KH-SNNPTNT.pdf

Tin liên quan

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở