Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kế hoạch Thúc đẩy phục hồi, phát triển Ngành nông nghiệp Quảng Ngãi đến năm 2023.

29/09/2021 16:51    188

Thực hiện Công văn số 4801/UBND-TH ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh, Công văn số 1923/SKHĐT-TH ngày 21/9/2021 của Sở Kế hoạch Đầu tư về việc xây dựng phương án, kế hoạch thúc đẩy, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian đến

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch phục hồi, phát triển Ngành nông nghiệp đến năm 2023 (theo đề cương của kèm theo Công văn số 1923/SKHĐT-TH ngày 21/9/2021 của Sở Kế hoạch Đầu tư)

BBT Cổng TTĐT Sở

Tin liên quan

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở