Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội ngành nông nghiệp và PTNT năm 2022.

25/10/2021 16:45    289

Thực hiện Công văn số 5386/UBND-TH ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh và Công văn số 2136/SKHĐT-TH ngày 14/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế – Xã hội năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022;

Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi báo cáo nội dung cụ thể như sau:

BBT Cổng TTĐT Sở

Tài liệu đính kèm: 3343.KH-SNNPTNT.pdf

Tin liên quan

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở