Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội ngành nông nghiệp và PTNT năm 2022.

09/08/2021 08:38    153

Thực hiện Công văn số 3607/UBND-TH ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022;

 Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi báo cáo nội dung cụ thể như sau

BBT Cổng TTĐT Sở

Tài liệu đính kèm: 2328.KH-SNNPTNT.pdf

Tin liên quan

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở