Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022.

10/08/2021 08:36    182

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 3763/UBND-NNTN ngày 04/8/2021 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nông nghiệp năm 2022 như sau: 

BBT Cổng TTĐT Sở

Tài liệu đính kèm: 2354.KH-SNNPTNT.pdf

Tin liên quan

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở