Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, giai đoạn 2021-2025.

06/08/2021 08:40    595

Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19/6/2013; Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Trên cơ sở số lượng công chức, viên chức và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc các đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định đang công tác tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho công chức, viên chức và người lao động thuộc các đối tượng, giai đoạn 2021-2025, cụ thể:

BBT Cổng TTĐT Sở

Tài liệu đính kèm: 2305.KH-SNNPTNT.pdf

Tin liên quan

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở