Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng NgãI

13/10/2021 16:49    152

Thực hiện Quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:

Tài liệu đính kèm: 3184.KH-SNNPTNT.pdf

Tin liên quan

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở