Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Hướng dẫn ứng dụng công nghệ trong xác nhận tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

21/09/2021

Thực hiện Thông báo số 458/TB-UBND ngày 20/9/2021 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Theo Công văn số 1207/STTTT ngày 21/9/2021 về việc tuyên truyền hướng dẫn việc ứng dụng công nghệ trong nhận diện tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Sở tuyên truyền và hướng dẫn việc ứng dụng CNTT trong công tác kiểm soát, xác nhận thông tin hợp lệ về chứng nhận tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19, như sau:

BBT Cổng TTĐT Sở

Tài liệu đính kèm: So-TTTT-day-manh-trien-khai-quet-ma-QR-Sua.pdf

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
50% 1
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2