Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Hướng dẫn làm việc, tiếp xúc với nhà báo, phóng viên và cung cấp, xử lý thông tin báo chí

01/11/2021

Theo Công văn số 1446/STTTT ngày 01/11/2021 về việc Hướng dẫn làm việc, tiếp xúc với nhà báo, phóng viên và cung cấp, xử lý thông tin báo chí

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Sở tuyên truyền và thực hiện theo hướng dẫn, như sau:

BBT Cổng TTĐT Sở

Tài liệu đính kèm: CV 1446.pdf

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
50% 1
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2