Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Hội thảo hoàn thiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025

20/06/2022

Chiều ngày 20/6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức buổi Hội thảo lấy ý kiến và thống nhất để hoàn thiện dự thảo Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trình UBND tỉnh phê duyệt. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hồ Trọng Phương chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan của tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Tại Hội thảo, thay mặt Sở Nông nghiệp và PTNT, Công ty Tư vấn trách nhiệm hữu hạn PRO ATC đã trình bày dự thảo Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (Đề án). Đề án phát triển 6 nhóm sản phẩm của Chương trình OCOP quốc gia, phát triển sản phẩm thiết yếu, đã qua chế biến, có tính đặc trưng, gắn với truyền thống, văn hóa, giá trị, bản sắc, vùng nguyên liệu địa phương; khuyến khích các doanh nghiệp, công ty, HTX, THT, hộ sản xuất tham gia phát triển sản phẩm OCOP;...

Mục tiêu Đề án đề ra, đến năm 2025, có 200 sản phẩm OCOP mới đạt 3 sao trở lên, trong đó có 3 – 5 sản phẩm có tiềm năng đạt 5 sao; duy trì 100% sản phẩm OCOP đã đạt từ 3 sao trở lên giai đoạn 2018 – 2020, nâng hạng khoảng 30% sản phẩm đạt 4 sao trở lên; phấn đấu đạt 10% chủ thể OCOP có sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên thực hiện mô hình chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn, OCOP xanh gắn với vùng nguyên liệu ổn định.

Định hướng đến năm 2030, củng cố, duy trì sản phẩm đã đạt giai đoạn trước, phát triển mới khoảng 250 sản phẩm đạt 3 sao trở lên...

Các Sở, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các phòng, đơn vị thuộc Sở đã tham gia, góp ý nhiều nội dung chưa phù hợp trong dự thảo Đề án.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Giám đốc Sở Hồ Trọng Phương ghi nhận và cảm ơn ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp. Đồng thời yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu toàn bộ ý kiến tại Hội thảo để rà soát, bổ sung, hoàn thiện Đề án để Sở sớm hoàn chỉnh trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Văn Hùng

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
50% 1
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2