Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Hội nghị đổi mới công tác khuyến nông

20/01/2022

Phó Giám đốc Sở Nguyễn Quang Trung chủ trì tại đầu cầu Quảng Ngãi

Chiều ngày 20/1, tại Hà Nội, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến đổi mới công tác khuyến nông. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị tại đầu cầu Quảng Ngãi có Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Quang Trung, cùng lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh.

Hội nghị đã tập trung thảo luận các dự thảo: Đề án Nâng cao chất lượng công tác khuyến nông; Đề án Nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng và Đề án Chuyển đổi số hoạt động khuyến nông giai đoạn 2021 – 2022. Những Đề án này xoay quanh các nội dung: Bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách; củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức, đổi mới các nội dung hoạt động khuyến nông; đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế và hợp tác công tư PPP; chuyển đổi số trong hoạt động khuyến nông; tăng cường nguồn lực cho hoạt động khuyến nông.

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia Lê Quốc Thanh  cho rằng: Khuyến nông giai đoạn tới phải đặc biệt chú trọng đến phát triển các loại hình tư vấn, dịch vụ; xã hội hóa khuyến nông, đưa những người làm khuyến nông trở thành người giàu có. Đối với hoạt động xây dựng các dự án, mô hình, phải có sự tích hợp, liên kết với HTX, góp phần xây dựng thành vùng nguyên liệu lớn có sự kết nối với thị trường, doanh nghiệp tiêu thụ, có truy xuất nguồn gốc và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nền nông nghiệp chuyển đổi mạnh mẽ sang tư duy kinh tế thì các hoạt động đào tạo, truyền thông khuyến nông sẽ xoay quanh mô hình đó, đồng thời chú trọng kết nối với văn hóa, du lịch cộng đồng…

Làm được điều này phải có cơ chế, hành lang pháp lý, xã hội hóa nguồn lực chứ không chỉ dựa vào ngân sách nữa. Hiện đã có nhiều địa phương khai thác được kinh phí từ xã hội hóa nhờ các hoạt động dịch vụ do khuyến nông triển khai.

 

Văn Hùng

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
50% 1
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2