Truy cập nội dung luôn

Học tập, quán triệt các nghị quyết của Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Tỉnh ủy

28/06/2022 15:59    167

Sáng ngày 28/6, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XIII và nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX cho cán bộ chủ chốt của Sở.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trung, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở (báo cáo viên), Phó Giám đốc Sở đã triển khai nội dung: Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 10 NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Báo cáo viên cũng đã quán triệt đầy đủ, sâu sắc toàn bộ nội dung: Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 04/4/2022 về công tác dân tộc; Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 20/5/2022 về tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế biển tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 20/5/2022 về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030 và một số văn bản liên quan của tỉnh để làm rõ thêm nội dung trong các nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở đề nghị các chi bộ trực thuộc trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao có kế hoạch phù hợp để thực hiện các nghị quyết ở cấp mình; tổ chức thực hiện Kế hoạch số 17-KH/ĐUSNN, ngày 17/6/2022 của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT đúng quy định.

Văn Hùng