Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020.

09/12/2021 14:22    135

Căn cứ Thông báo số 550/TB-STC ngày 04/10/2021 của Sở Tài chính về Thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 708/QĐ-SNNPTNT ngày 09/12/2021 về việc Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020.

Nội dung cụ thể Quyết định:

Tài liệu đính kèm: 708.QĐ-SNNPTNT.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở